Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Indien u een bestelling plaatst bij San Ibisas verklaart u zich akkoord met deze leveringsvoorwaarden.

Orderbevestiging
Zodra u bij ons een bestelling heeft geplaatst ontvangt u direct, via e-mail een orderbevestiging.
De orderbevestiging heeft een uniek ordernummer dat uitsluitend geldt voor deze bestelling.
Op de orderbevestiging vindt u een overzicht van de door u bestelde goederen en diensten en de kosten hiervan, inclusief de verzendkosten.

Verzendkosten
In het totaalbedrag op de orderbevestiging zijn de verzendkosten (uitgezonderd die van de grotere artikelen en internationaal verzenden) reeds doorberekend.
Voor grotere artikelen hanteren wij andere transportkosten. Deze kosten zullen netto/netto aan u worden doorberekend. In de meeste gevallen kan dit soort artikelen worden afgehaald.Dit soort verzendkosten varieren en zullen dus ten alle tijden met u worden afgestemd.

Benelux
Voor het verzenden van artikelen binnen de Benelux zal een toeslag op onze normale verzendkosten worden berekend.
Voor verzenden naar andere landen zullen wij vooraf met u de verzendkosten bespreken.
Voor pakketten die door de brievenbus kunnen (brievenbuspost tot 250 gram) berekenen wij dezelfde tarieven als die wij hanteren voor verzending binnen Nederland.
We also ship to other countries! Please contact us if you’d like us to take care of this service.

Levertijd
Wanneer het orderbedrag is voldaan, gaan wij z.s.m. over tot levering..
Normaal gesproken heeft u de order dus binnen 3 werkdagen in huis.
De meeste artikelen hebben wij op voorraad, indien dit niet zo is zal u dit zien op uw bevestigingsmail

Ruilen en retourneren
U heeft 14 dagen de tijd om artikelen te ruilen of retourneren. Binnen deze tijd dienen deze artikelen dan ook aan ons retour te zijn gezonden, in onbeschadigde staat en ongedragen/ongebruikt in originele verpakking.
Controleer dus ook altijd uw bestelling ,binnen deze periode, op gebreken en/of beschadigingen.
Bij retournering wordt het aankoopbedrag, exclusief de berekende verzendkosten, binnen 14 dagen aan u teruggestort. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat bij het retourzenden van artikelen de Algemene Voorwaarden van PostNL gelden. Kosten van vermissing of beschadiging vallen derhalve voor uw rekening.

Acties en aanbiedingen
San Ibisas heeft regelmatig aanbiedingen. Voor deze aanbiedingen geldt OP=OP. De artikelen worden niet nabesteld!

Garantievoorwaarden en reparatie
San Ibisas garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. San Ibisas herstelt gebreken die bij normaal –met de bestemming corresponderend- gebruik optreden in of aan haar artikelen kosteloos.
Als een klacht gegrond is, komen ook de verzendkosten voor onze rekening. San Ibisas stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. San Ibisas kent een reparatietermijn van ongeveer twee tot drie weken.
Om voor garantie in aanmerking te komen dient u ons eerst in kennis te stellen van beschadiging van het bij ons gekochte artikel. Dit kunt u per e-mail doen. U dient duidelijk te vermelden welke schade aan het artikelen is ontstaan en op welke wijze dit is gebeurd. Een eventuele foto van het beschadigde artikel stellen wij zeer op prijs. U ontvangt hierna een bericht van ons waarin is beoordeeld of de ontstane schade onder onze garantievoorwaarden valt en op welke wijze wij deze schade voor u kunnen herstellen.
Als San Ibisas besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen 14 dagen een nieuwe keus te maken. Let erop dat u het ter reparatie aangeboden artikel op de juiste wijze naar ons terugstuurt, d.w.z. conform de geldende AV van  PostNL en in een beschermde verpakking en voldoende gefrankeerd. Vergeet ook niet uw naam en adresgegevens te vermelden en, indien u hier nog over beschikt, het originele ordernummer.
Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Schoonmaken en gebruiksfouten vallen buiten de garantie.
Ook in de volgende gevallen kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt:
– Indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (al dan niet ter reparatie) door derden;
– Bij oververhitting door centrale- of andere verwarming;
– Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
– Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is;
– Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderende of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing.;
– Bij beschadiging of door opzet of grove onachtzaamheid;
– Bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etc.);
– Als u San Ibisas niet de gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en/of herstel van het gebrek;
– Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

Alle bestellingen worden door ons conform de AV van PostNL verzonden. Mocht u een beschadigde zending ontvangen, dan verzoeken wij u ons hiervan binnen 48 uur na ontvangst in kennis te stellen. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt over het retourneren van de zending. De artikelen zullen dan kosteloos door ons gerepareerd of vervangen worden. Let op! Verzuimd u ons in te lichten m.b.t. vervoersschade of doet u dit te laat dan vervalt uw recht op garantie.
Uiteraard verzoeken wij u de Algemene Voorwaarden van PostNL ook zelf zorgvuldig in acht te nemen. Indien retourzendingen beschadigd bij ons aankomen en niet conform de AV van PostNL zijn verzonden, vervalt uw garantie en behouden wij ons het recht voor u aansprakelijk te stellen voor de ontstane schade.

Overeenkomst
Indien na ontvangst van het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag, levering van uw bestelling of onderdelen hiervan niet binnen 4 weken hebben plaatsgevonden heeft u het recht de overeenkomst met ons te ontbinden en kunt u verzoeken om terugbetaling van het door u betaalde bedrag.
Dit bedrag wordt binnen 30 dagen op uw rekening teruggestort. Dit geldt uitsluitend als door ons geen andere afspraken met u zijn gemaakt over het tijdstip van levering.
Als na het aangaan van een koop- of reparatieovereenkomst dertig dagen na verzending van de ontvangstbevestiging nog geen betaling is ontvangen dan komt desbetreffende overeenkomst te vervallen.

Model- prijs- en kleurafwijkingen
Wij behouden ons het recht voor op prijsafwijkingen en kleine model- en kleurafwijkingen. Deze afwijkingen zijn inherent aan onze werkwijze en kunnen niet ten alle tijden voorkomen worden.
Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs zullen wij u vooraf inlichten. U heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.

San Ibisas
Rechtsvorm : V.O.F.
kvk 65795032
BTW NR. NL8562.62.638B01

Vestigingsadres :
Dorpsstraat 24a
8071 BZ Nunspeet
06-51409522
E-mail : info@sanibisas.nl

Bankgegevens :
ING bank te Woerden
Iban : NL24INBG0005340214
Rekeningnr. : 0005340214
Swift code / BIC : INGBNL2A